Wszystkie podane ceny są cenami netto, chyba że zaznaczono inaczej. Jeśli usługa wiąże się z dojazdem do Klienta, dojazd jest bezpłatny w granicach miasta Rzeszowa. W pozostałych przypadkach obowiązuje stawka 1,20 zł/km.

Ekspertyzy

Rodzaj ekspertyzy Cena
Ekspertyzy prywatne (pozasądowe) Wycena ustalana indywidualne, na podstawie ilości i rodzaju nośników, zakresu ekspertyzy oraz czasu potrzebnego do jej wykonania
Ekspertyzy dla organów wymiaru sprawiedliwości Stawka zgodna z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym / cywilnym

Bezpieczeństwo danych

Automatyczna kopia bezpieczeństwa

Dla każdego pakietu oferujemy 30-dniowy okres próbny. Istnieje także możliwość przygotowania indywidualnego pakietu - w takim przypadku prosimy o kontakt z nami.

Pakiet Ilość
użytkowników
Pojemność
konta
Abonament
roczny
*Cena brutto
Pakiety Home Office
Home Starter 1 5GB 49 zł*
Home Premium 1 10GB 69 zł*
Pakiety Business
Business Basic 5 15GB 190 zł
Business Standard 10 50GB 500 zł
Business Advanced 15 100GB 900 zł
Usługa dodatkowa (za każde urządzenie) Cena
Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania 50 zł
Instalacja systemu operacyjnego po awarii nośnika 100 zł
Wykonanie usługi przywrócenia danych (tryb standardowy do 5 dni robocznych) 100 zł
Wykonanie usługi przywrócenia danych (tryb ekspresowy do 48h) 400 zł

Szyfrowanie danych

Usługa Cena
Przygotowanie oraz zaszyfrowanie danych, konfiguracja oprogramowania i kluczy 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy

Odzyskiwanie oraz niszczenie danych

Odzyskiwanie danych

Usługa Cena
*Cena nie obejmuje kosztu dysku "dawcy".
Diagnoza
Tryb standardowy (do 7 dni roboczych) bezpłatnie
Tryb ekspresowy (diagnoza rozpoczyna się natychmiast) 600 zł
Uszkodzenia logiczne
Nieskomplikowane uszkodzenia logiczne (uszkodzenie rekordu rozruchowego, usunięcie partycji w systemie plików FAT/NTFS) 150 zł
Pozostałe uszkodzenia logiczne od 300 zł
Uszkodzenia elektroniki*
W dysku 2,5" 300 zł
W dysku 3,5" 200 zł
Pozostałe (w tym dyski SSD) kontakt
Uszkodzenia fizyczne
Płyty CD/DVD/Blu-ray od 100 zł
Pozostałe kontakt
Inne usługi
Skopiowanie danych ze sprawnego dysku 150 zł
Skopiowanie danych z dysku z uszkodzonymi sektorami od 300 zł
Odzyskiwanie danych z uszkodzeniem struktury logicznej kontakt
Odzyskiwanie dostępu do systemu Windows 100 zł
Odzyskiwanie dostępu do systemu Linux 100 zł
Pozostałe usługi odzyskiwania dostępu kontakt
Tryb ekspresowy (praca 24/7, nie dotyczy diagnozy) +50%

Niszczenie danych

Usługa Cena
za nośnik
Logiczne usunięcie danych 100 zł
Fizyczne usunięcie danych (dyski twarde z wyłączeniem dysków SSD) 140 zł
Utylizacja nośnika 20 zł

Usługi specjalistyczne

Usługa Cena
Wykonanie usługi specjalistycznej Wycena indywidualna, zależna od rodzaju czynności oraz stopnia skomplikowania sprawy